Naše činnost

Žijeme v ateistické společnosti. Málokdo z lidí si připouští existenci Boha. Je to částečně i tím, že jsme vyrostli na křesťanských základech. Křesťanství je ale zastaralé náboženství, které ustrnulo ve středověkých dogmatech a nemá současnému modernímu člověku co nabídnout. Křesťanství nám vůbec neposkytuje uspokojivé odpovědi na důležité životní otázky a problémy dneška. Je třeba vytvořit nové pojetí a chápání Boha, novou nauku, aby tato nauka oslovila i moderního a vzdělaného člověka. Křesťanství svou příležitost už promrhalo a rychle odumírá. Musí nastoupit něco nového.

Žijeme v převratné době. Staré systémy se hroutí, ateističtí vládcové marně hledají odpovědi na současné problémy dneška. Ateisté tu odpověď budou hledat marně. Tu odpověď najdou jen ti, kteří budou vnímat člověka jako bytost, která svým rozsahem přesahuje hranici našeho pozemského bytí a která je za svůj život zodpovědná svému Stvořiteli.

K takovému přístupu chceme napomáhat duchovní osvětou, vzděláváním v oboru psychologie, vydáváním knih, přednáškovou činností, natáčením videí atd.

Print Friendly, PDF & Email