Morálka, mravnost, svědomí

Jednou jsem v diskusi na stránkách Ateisté ČR narazil na takovýto diskusní příspěvek: „S tímhle jsem se svěřil jen několika lidem, gentlemani, a doufám, že už to nikdy nebudu muset vyprávět znovu, ale když jsem byl kdysi jako malý hoch na prázdninách v Überwaldu, procházel jsem se na břehu potoka, když jsem najednou zahlédl vydru s mláďaty. Myslím, …
Zobrazit

Jak vůdčí samec prohrál boj se státem

René Franěk, 15.1.2004 Onehdy zemský rabín Sidon řekl, že „nebude měnit něco, co funguje 5000 let“. I já jsem toho názoru. Jako člen rodiny (smečky) a amatérský biolog bych rád poukázal na své zkušenosti s funkcí rodiny. Přestaňme zpochybňovat postavení vedoucího samce ve stádě, tedy rodině. Každý živý organismus má jen jednu hlavu. Každá četa má jednoho …
Zobrazit

Myší ráj a úpadek společnosti

Natália Blahová, 16.01.2015 Doktor Calhoun zasvětil celý svůj vědecký život tomu, aby vybudoval dokonalý myší ráj. A sledoval následky tohoto blahobytu. Byl etologem – zkoumal tedy chování zvířat. No závěry jeho případových studií ho navždy zapsaly na přední stránky učebnic světové psychologie a sociologie. Jeho experimenty se staly paralelou k dalšímu vývoji lidské společnosti. Dávají odpovědi, …
Zobrazit