Vítejte na stránkách Agentury BYTÍ

„Za svět odpovídá jedině Bůh. Ďábel je jen nepřijatelným hromosvodem, když svět stvořil Bůh.“
Carl Gustav Jung

Jsme společnost, která si klade za hlavní cíl duchovní povznesení českého národa. Češi jsou duchovní národ. Nikoli náboženský, ale duchovní. Ve středoevropském prostoru jsou jistě národy, které chodí do kostela více než Češi. Ano, tyto národy jsou více nábožensky založeny, ale nejsou více duchovní. Češi, právě proto, že jsou duchovní, tuto náboženskou modloslužbu vnitřně odmítají. Proto jsou i kostely prázdné.

Naší činností bychom chtěli podpořit rozvoj duchovnosti českého národa a přispět k tomu, aby se Česko stalo významným evropským duchovním centrem.

Print Friendly, PDF & Email