Knihy

Momentálně klademe důraz na prodej a propagaci knihy, jejíž autorem je Milan Kučera:

„Proč Bůh dopouští zlo“

Knihu si můžete objednat u nás na dobírku prostřednictvím objednávkového formuláře nebo e-mailem na adrese: agenturabyti@seznam.cz. Cena je 200,- Kč včetně dobírky.

Krátká anotace knihy „Proč Bůh dopouští zlo“

„Za svět odpovídá jedině Bůh. Ďábel je jen nepřijatelným hromosvodem, když svět stvořil Bůh.“

Chcete vědět, proč Bůh dopouští zlo? Chcete vědět, proč Bůh dopouští války, bídu, nemoci, bolest a utrpení? Chcete vědět, proč boží mlýny melou tak pomalu a Bůh nepotrestá hříšníky ihned? Chcete vědět, zda existuje duše a posmrtný život? Víte, jaký je rozdíl mezi duší a duchem? Tyto odpovědi najdete v knize „Proč Bůh dopouští zlo“.

Kniha se zabývá termíny Bůh, Absolutno, Bytí, Jednota, Nicota, polarita, stín, hřích, dědičný hřích, karma apod. a vysvětluje tyto pojmy názorně a i pomocí obrázků v širších souvislostech.

Tyto termíny pak zasazuje do moderní psychologie a nových vědeckých poznatků o lidském mozku. Kniha hodně čerpá z vědomostí a objevů vynikajícího psychoterapeuta Carla Gustava Junga a i dalších lékařů, psychologů a psychiatrů.

V závěru knihy autor porovnává své poznatky s různými duchovními směry i náboženstvími.

Tuto knihu autor a nakladatelství doporučuje všem, kteří přemýšlejí o smyslu života a jeho existenci.

Motto knihy:

Zůstane-li v tobě sebenepatrnější představa o tom, co je správné a co špatné, zanikne tvoje duše ve zmatku.

Obsah

1 Jednota nebo Nicota?

1.1 Úvod
1.2 Jednota
1.3 Nicota

2 Stvoření

3 Polarita

3.1 Úhel pohledu
3.2 Nutnost volby

4 „Odpadkový koš“

5 Hřích a karma

5.1 Dědičný hřích
5.2 Karma
5.3 Pohádka o Luciferovi
5.4 Člověk je nesvobodný
5.5 Fyzikální nesmysl
5.6 Fatální omyl křesťanství
5.7 Dobré skutky

6 Morální hodnoty

6.1 Morálka
6.2 Desatero

6.2.1 Nezabiješ
6.2.2 Nesesmilníš
6.2.3 Nepokradeš

6.3 Copak je dovoleno vše?

7 Bůh a člověk

7.1 Stvořil člověk Boha?
7.2 Stvoření – Člověk – Bůh
7.3 Smysl lidského bytí
7.4 Fenomén Jung

7.4.1 Rozpor s křesťanským učením

7.5 „Moudrost“ nevědomí
7.6 Současná „západní“ společnost

8 Bible

8.1 Úvod
8.2 Starý zákon
8.3 Nový zákon

8.3.1 Největší přikázání

8.4 Tomášovo evangelium

9 Co dělat?

9.1 Co radí protestantské církve
9.2 Co radí buddhismus
9.3 Co radí Eckhart Tolle
9.4 Co radí Dethlefsen a Dahlke
9.5 Co radí Ježíš
9.6 Co radí autor

9.6.1 Podobenství o šachové hře

A Zjevení Milanovo‎

A.1 Co je to duše?
A.2 Zrození z ducha
A.3 Mládeži do 50 let nedoporučeno
Print Friendly, PDF & Email